ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις, (συλλογικά, οι «Όροι»), διέπουν την παρουσία ή/και συμμετοχή σας στην Εκδήλωση Greek Tube Festival (εφεξής «Εκδήλωση»). Παρακαλούμε όπως διαβάσετε αυτό το έγγραφο στο σύνολό του πριν την εγγραφή σας στην Εκδήλωση. Με την εγγραφή σας στην Εκδήλωση, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους Όρους, οι οποίοι αποτελούν μια νομική σύμβαση μεταξύ εσάς και της εταιρείας Greek Tube Festival IKE (εφεξής «Εταιρεία», «εμείς», «εμάς», ή “μας”.) Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους, είναι δική σας επιλογή να μην εγγραφείτε ή να μην συμμετάσχετε στην Εκδήλωση.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Πρέπει να είστε 18 ετών και άνω για να συμμετάσχετε στην Εκδήλωση. Πρέπει να έχετε επιβεβαιωμένη εγγραφή για να παρακολουθήσετε την Εκδήλωση. Η εγγραφή σας σάς δίνει μόνο το δικαίωμα για είσοδο σε αυτή την Εκδήλωση. Οποιαδήποτε και όλα τα άλλα έξοδα που σχετίζονται με την παρουσία σας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξόδων ταξιδιού και διαμονής) βαρύνουν εσάς.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

Η πολιτική επιστροφών είναι η εξής: Εάν εγγραφείτε και ζητήσετε ακύρωση του εισιτηρίου σας έως τις 10 Φεβρουαρίου 2023 λαμβάνετε επιστροφή των χρημάτων σας. Αν ζητήσετε ακύρωση από τις 11 Φεβρουαρίου 2023 και μετά δεν επιστρέφονται χρήματα και μπορείτε να μεταφέρετε το εισιτήριο σας σε κάποιο άλλο άτομο ή να συμψηφίσετε την συμμετοχή σας σε επόμενη μας εκδήλωση.

Εάν εγγραφείτε στην Εκδήλωση και δεν μπορείτε να παραστείτε για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να μεταφέρετε την εγγραφή σας σε άλλο άτομο για την ίδια Εκδήλωση, παρέχοντας γραπτή ειδοποίηση προς την Εταιρεία καθώς και πιστοποιητικό νόσησης. Παρά τα προαναφερθέντα, εάν εγγραφείτε στην Εκδήλωση και δεν μπορείτε να παραστείτε λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών σχετικά με τον Covid-19 (α) εμποδίζοντας σας να παραστείτε με φυσική παρουσία στην Εκδήλωση ή (β) σας ζητηθεί να τεθείτε σε καραντίνα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά την άφιξη σας στην περιοχή ή την πόλη όπου λαμβάνει χώρα η Εκδήλωση, πρέπει να παράσχετε γραπτή ειδοποίηση στην Εταιρεία. Σε μια τέτοια περίπτωση, εάν οι συμμετοχές στη Εκδήλωση έχουν εξαντληθεί, η Εταιρεία θα προσφέρει την εγγραφή σας σε άτομα στη λίστα αναμονής. Εάν η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να παραχωρήσει την εγγραφή σας σε κάποιο άτομο στη λίστα αναμονής, το κόστος της εγγραφής σας για τη συγκεκριμένη Εκδήλωση θα πιστωθεί σε εγγραφή σας σε μελλοντική Εκδήλωση εντός δύο (2) ετών από την αρχική Εκδήλωση. Εάν έχετε εγγραφεί στην Εκδήλωση και η Εταιρεία αποφασίσει ότι αυτή η Εκδήλωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λόγω περιορισμών ή Κατευθυντήριων Γραμμών για τον Covid-19, το κόστος της εγγραφής σας για αυτή την Εκδήλωση θα πιστωθεί σε εγγραφή σας σε μια μελλοντική Εκδήλωση εντός δύο (2) ετών από την αρχική Εκδήλωση.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε μια ασφαλή, περιεκτική και χωρίς παρενόχληση εμπειρία Εκδήλωσης για όλους. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε, να αποσύρουμε ή να αρνηθούμε την πρόσβαση στην Εκδήλωση ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση, σε συμμετέχοντες που δημιουργούν πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία της εκδήλωσης.

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Με την εγγραφή και την παρουσία σας στην Εκδήλωση, αναγνωρίζετε ότι κατά τη διάρκεια οποιωνδήποτε συνεδριών ή δραστηριοτήτων της Εκδήλωσης, ενδέχεται να φωτογραφηθείτε ή να κινηματογραφηθείτε. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε οπτικοακουστικές καταγραφές οποιουδήποτε συμμετέχοντος της Εκδήλωσης που καταγράφηκε στην Εκδήλωση στο υλικό μας για σκοπούς μάρκετινγκ και προώθησης. Παραιτείστε από κάθε δικαίωμα έγκρισης, πληρωμής, δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ή οποιουδήποτε άλλου ανταλλάγματος σε σχέση με τη χρήση των οπτικοακουστικών καταγραφών όπου εμφανίζεστε.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να σας προσφέρουμε μια εξαιρετική και θετική εμπειρία στην Εκδήλωση, αλλά δεν εγγυόμαστε (warrant or guarantee) ότι θα προκύψουν συγκεκριμένα αποτελέσματα από την παρουσία σας στην Εκδήλωση. Οι ατομικές εμπειρίες θα ποικίλλουν. Δεν παρέχουμε εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους για την Εκδήλωση ή οποιοδήποτε υλικό που σχετίζεται με αυτήν ή προσφέρεται σε αυτή και, στο μέγιστο δυνατό βαθμό σύμφωνα με τους νόμους που διέπουν τους Όρους, αποποιούμαστε όλες τις σιωπηρές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εγγυήσεων καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ακρίβειας, επικαιρότητας και εμπορευσιμότητας. Δεν αποδεχόμαστε καμία υποχρέωση ή ευθύνη εκ του γεγονότος ότι εσείς ή οποιοσδήποτε τρίτος βασίστηκε σε οποιαδήποτε πτυχή της Εκδήλωσης ή πληροφόρησης που παρασχέθηκε στο πλαίσιο της Εκδήλωσης.  Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή τα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, συνεργάτες, εργολάβοι, θυγατρικές, χορηγοί άδειας, διάδοχοι ή ανάδοχοί της δεν φέρουν καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, τυχαία, συντρέχουσα, αποθετική ζημία, ποινική ρήτρα ή για διαφυγόντα κέρδη, απώλεια χρήσης, παρακώλυση εμπορικής δραστηριότητας, έξοδα προμήθειας υποκατάστατων αγαθών ή υπηρεσιών, είτε συμβατικά, αδικοπραξία είτε βάσει οποιασδήποτε άλλης θεωρίας ευθύνης, ανεξάρτητα από το αν σας έχει γνωστοποιηθεί ή όχι η πιθανότητα τέτοιας ζημίας, από την Εκδήλωση ή άλλη πτυχή που σχετίζεται με αυτήν ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία. Σε καμία περίπτωση η μέγιστη ευθύνη της Εταιρείας, βάσει του παρόντος, δεν θα υπερβαίνει τα τέλη εγγραφής που καταβάλατε στην Εταιρεία για να παρευρεθείτε στην Εκδήλωση, είτε πρόκειται για σύμβαση, αδικοπραξία είτε βάσει οποιασδήποτε άλλης θεωρίας ευθύνης. Επιπλέον, δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε από τις ενέργειες ή τη συμπεριφορά άλλων παρευρισκομένων ή συμμετεχόντων στην Εκδήλωση. Οι λεπτομέρειες του προγράμματος, οι ομιλητές και τα θέματα υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ 

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές και ενημερώσεις στους Όρους από διάστημα σε διάστημα.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

Οι Όροι και τυχόν διαφωνίες ή αξιώσεις που προκύπτουν από αυτούς, σχετίζονται με αυτούς ή προκύπτουν ή σχετίζονται με τη συμμετοχή σας στην Εκδήλωση, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και για οποιαδήποτε διαφορά δεν επιληφθεί εξώδικα ή/και με διαμεσολαβητή, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών ή Πειραιά. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Οι ερωτήσεις, τα σχόλια ή οι ανησυχίες σας σχετικά με τους Όρους είναι ευπρόσδεκτες. Για να μας μεταφέρετε οτιδήποτε από τα παραπάνω, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email: hello@greektubefestival.gr